Over CHILL

CHILL. Volstrekt uniek.
In Nederland is er geen andere organisatie die werkt zoals wij werken. Wij verbinden onderwijs en bedrijfsleven om vakinhoudelijk van elkaar te leren en met elkaar te kunnen innoveren. Maar het succes van ons verhaal zit in de manier waarop we dat al meer dan 10 jaar doen: met onze bijzondere onderwijsconcepten zoals de Communities for Development. Daarmee hebben we een uniek speelveld gecreëerd voor ondernemers, docenten en studenten. Zij werken niet meer uitsluitend samen in onze laboratoria, maar ook in onze nieuwe opschaalfaciliteiten. Studenten van andere studierichtingen sluiten daarbij aan. Onze werkwijze maakt die verbreding op alle fronten mogelijk.

Van faciliteren naar regisseren

Studenten met docenten en opdrachtgevers uit het bedrijfsleven laten samenwerken om innovatievraagstukken op te lossen. Dat idee werd door Zuyd Hogeschool voor het eerst vormgegeven in Zuydlab, de voorloper van CHILL. In 2011 kregen we vanuit het Nederlandse Topsectorenbeleid en met de hulp van onze founding fathers de kans om dit idee uit de schoolsetting te halen. En bedrijfsmatig te organiseren op een plek dicht tegen de toekomstige beroepspraktijk van de studenten aan: op de Brightlands Chemelot Campus, in het hart van Europa’s eerste Circular Hub.

De Campus bleek de ideale setting om uit te groeien tot dé verbinder van bedrijfsleven en onderwijs in de chemie. We koppelden leervragen van onderwijsinstellingen zoals Zuyd Hogeschool, Vista College en de Universiteit Maastricht aan innovatievragen van start-ups, het mkb en grote bedrijven. In onze Communities for Development ontstonden nieuwe inzichten, nieuwe materialen en nieuwe business kansen voor onze opdrachtgevers.


In de jaren sinds onze start hebben we een stevige positie opgebouwd. We pikken actuele thema’s en uitdagende problematieken op in de wereld om ons heen, met speciale aandacht voor circulariteit. We zetten zelfstandig projecten op en verzamelen partijen uit het onderwijs en bedrijfsleven eromheen. Of zij sluiten uit eigen beweging aan, omdat ze dezelfde kansen zien die wij zien. Dan ben je niet meer aan het faciliteren met apparatuur en mensen, maar veel meer aan het regisseren. Een rol die CHILL op het lijf is geschreven. Dat laten we bijvoorbeeld zien in onze opschaalfaciliteiten in de Circular Space. En binnenkort ook bij de start van de pilotinstallatie voor mechanische recycling in diezelfde ruimte.

Een nieuw speelveld

Wij verbinden het bedrijfsleven met het onderwijs. Dat doen we op een geheel eigen manier. Je kunt zeggen dat we een nieuw speelveld creëren. Letterlijk, door onze plek op de Brightlands Chemelot Campus met eigen laboratoria en opschaalfaciliteiten in onze Circular Space. Figuurlijk, door professionals uit het bedrijfsleven en studenten en hun docenten samen te brengen in een aantal innovatieve samenwerkingsconcepten zoals de Communities for Development, de Boost-trainingen en 1001-Ideeën.

Dat speelveld staat voor een nieuwe werkelijkheid. Je breekt als student, docent of professional los uit je normale studie- of werkomgeving en komt bij CHILL samen om van elkaar te leren, met elkaar te discussiëren en vooral iets nieuws te creëren. Alle faciliteiten die je daarbij nodig hebt, zijn er. Je laat het bestaande en vertrouwde los, gooit alle ballast van je af en stapt een nieuwe context binnen. Bij CHILL kom je in een open omgeving, waarin hokjesdenken geen kans heeft. Een plek waar iedereen de ruimte krijgt om zijn of haar bijdrage te leveren aan een vaak verrassend eindresultaat.

Subsidieprojecten

Bij het stimuleren van innovatie en het op weg te helpen van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven zijn subsidiegelden onmisbaar. CHILL participeert daarom in een aantal subsidietrajecten die bijdragen stimulering van zowel onderwijs als bedrijfsleven.

Bekijk hier onze subsidieprojecten.