Communities for Development

Leren door actief participeren

CHILL is geen opleiding. Het is een ‘way of life’; een manier van doen. Stap je als student of ondernemer bij ons binnen, dan voelt dat niet alsof je bij een opleidings- of onderzoeksinstituut binnenloopt. Je stapt letterlijk en figuurlijk in een nieuwe wereld. Ons concept van de Communities for Development (CfD) speelt daarin een sleutelrol.

Onderzoeksvragen van bedrijven die bij ons binnenkomen voeren we uit in een team waarvan alle leden gelijkwaardig aan elkaar zijn. Dit team werkt in een Community for Development. In deze ‘kennisgemeenschap’ brengen we bij voorkeur een aantal studenten van verschillende opleidingen, een onderzoeker, een labmedewerker van CHILL en een vertegenwoordiger van het bedrijf samen.

CHILL 115

Als bedrijf

Voor alle deelnemers is er in die samenwerking winst te behalen. Zo’n CfD is niet alleen een plaats waar je als bedrijf je innovatievraag neerlegt. Natuurlijk vergroot je met CHILL je innovatiekracht, maar er is veel meer dan dat. In een community heb je als opdrachtgever de kans om je eigen professionalisering verder vorm te geven. Als je zelf actief participeert, krijg je meer dan alleen een antwoord op je vraag. Je leert mee met de studenten, wordt aangestoken door hun frisse out-of-the-box manier van denken. En krijgt inzicht in de competenties en vaardigheden van jongens en meiden die misschien ooit je collega worden.

Als student

Als student leer je heel dicht tegen de beroepspraktijk van het bedrijf aan. Je bent bezig met real life vraagstukken die actueel en uitdagend zijn. Je krijgt de kans om iets te bedenken dat in de echte wereld het verschil kan gaan maken en misschien wel gerealiseerd wordt als tastbaar product. Je zit aan tafel met iemand die je meer kan vertellen over zijn werk en waardevol voor je kan zijn in het vervolgtraject van je opleiding. 

Eenmaal gewend aan deze manier van samenwerken, wil je waarschijnlijk niet meer anders. Natuurlijk vervolg je als student na CHILL je weg, maar je kunt op verschillende manieren bij ons terugkomen. Misschien als begeleider van een groepje leerlingen dat meedoet aan Het Talent Centraal. Als toekomstig medewerker van het bedrijf waarmee je via CHILL in contact kwam. Of misschien wel als medewerker van CHILL.

CHILL 10

You cannot copy content of this page