Stories

CHILL – opereren op de breuklijn van onderwijs en ondernemerschap

Door Admin
17 oktober 2022

Bert Kip, CEO van Brightlands Chemelot Campus, windt er geen doekjes om: CHILL bevindt zich in een lastige positie. CHILL noemt hij de verbinder tussen twee entiteiten die ogenschijnlijk spontaan ontmengen. Kip doelt op de moeizame relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven die binnen CHILL allebei onderdak hebben gevonden. ,,Dat maakt het samenwerkingsverband ingewikkeld en kwetsbaar, zeker weten, maar beslist ook noodzakelijk. Ik vind dat CHILL goed bezig is. Die brug tussen onderwijs en bedrijfsleven hebben we hier geslagen. Sterker nog, in het innovatieve ecosysteem dat we met deze Brightlands Chemelot Campus hebben gebouwd is CHILL een onontbeerlijke schakel.”

Uitdagende opgave

Bert Kip vervolgt: “Meer dan zeshonderd miljoen euro is er geïnvesteerd. Dit is één van de tien campussen die door de overheid worden beschouwd als van ‘nationaal belang’. We worden geacht zelf onze broek op te houden. Dat is een uitdagende opgave. Het ondersteunen en blijven herbergen van talent is daarbij essentieel. CHILL vormt op dat terrein met zekerheid één van onze uithangborden. Talenten leiden in het meest optimale geval tot innovaties. En we hebben innovaties nodig om verder te komen, om te overleven, zogezegd.”

Innovaties beschouwt Bert Kip als zuurstof voor de campus-gedachte. ,,Innovatie is een uitvinding plus de toepasbaarheid daarvan. Innovaties op deze campus versnellen; dat is onze uitdaging. Dat streven we niet alleen na als businessmodel, maar ook omdat de snel veranderende tijd vraagt om nieuwe oplossingen. Op tal van terreinen. Denk aan de energietransitie en de grondstoffentransitie. Fossiele grondstoffen moeten worden vervangen door afval te recyclen of door gebruik te maken van biogrondstoffen. Of denk aan de ontwikkelingen rondom recyclebaarheid van producten op weg naar een circulaire economie. Om deze transities te realiseren zijn innovaties simpelweg cruciaal. De transformatie op het gebied van energie en grondstoffen vormt de grootste uitdaging voor de toekomst. Wij bevinden ons hier midden in dat dynamische speelveld. Hier gebeurt het. De groei van campussen is in Nederland niet voor niets groter dan in andere sectoren. Wij zetten dan ook in op de thema’s duurzaamheid en circulariteit. Er vindt een paradigmaverschuiving plaats naar een nieuwe duurzame tijd. Wij anticiperen daar niet alleen op, maar geven er vooral actief vorm aan. We brengen partijen samen. Bijvoorbeeld in de Chemelot Circular Hub rondom het thema circulariteit. En daarmee bundelen we de krachten. Dat geeft energie.”

Meeting point

Bert Kip is er veel aangelegen om de campus de ideale meeting point te laten zijn waar fundamenteel onderzoek leidt tot toepasbare oplossingen voor de grote vraagstukken van deze tijd. ,,Het is in onze filosofie van belang dat de campus een plek van ontmoeting wordt. Er vinden fysieke als ook geestelijke ontmoetingen plaats tussen diverse actoren. Die ontmoetingen vormen niet zelden de aanzet tot nieuwe ontwikkelingen. Men weet elkaar te vinden; en wel met een open geest. Soms ontmoeten partijen elkaar die op basis van hun organisatiecultuur sterk van elkaar verschillen. Maar het samensmeden van juist die ogenschijnlijk onverenigbare culturen vormt de grootste en vaak meest dankbare uitdaging. Soms kost het tijd om aan elkaar te wennen. Het leren begrijpen van elkaars cultuurverschillen gaat niet van vandaag op morgen. Dat vergt tijd.”

Gevraagd naar de uitdagingen voor CHILL – de organisatie opereert immers op de breuklijn van onderwijs en ondernemerschap – is Bert Kip zeker niet pessimistisch. ,,Wat ik net zei over de campus in zijn algemeenheid, namelijk dat het tijd vergt om elkaars disciplines te leren kennen, dat speelt voor CHILL in het bijzonder. Niet zelden moet ik CHILL naar de buitenwacht toe verdedigen. Dat komt omdat de wereld van het onderwijs en het bedrijfsleven zo fundamenteel – by nature – anders zijn. Het bedrijfsleven denkt als het om de aanwas van nieuwe medewerkers gaat veelal op de korte termijn. Het onderwijs werkt met contingenten studenten die door een onderwijstraject van een aantal jaren gaan. Dat is een heel moeilijke match. Door echter te blijven inzetten op het idee van een continue educatie en op thema’s als circulariteit die ons allemaal aangaan hoeft niemand aan de relevantie van CHILL te twijfelen. Het is zaak om fit te zijn voor de toekomst. Voor goede interactie moet CHILL flink blijven roeren in dat mengsel van onderwijs en bedrijfsleven. Natuurlijk spettert het dan zo af en toe. Maar het blijft fascinerend om te zien wat dat oplevert. Het mag beslist niet ontmengen.”

Van grote waarde

CHILL is van grote waarde, dat weet Bert Kip als geen ander. ,,Ik realiseer me hoe belangrijk en tegelijk kwetsbaar een construct als CHILL is. Tegelijk hoop ik dat de partijen die achter CHILL staan – de stakeholders – ervan doordrongen blijven dat CHILL waardevol is. Niet omdat het tot snelle winsten leidt, maar omdat het ervoor zorgt dat er een aanwas van talenten blijft komen, van mensen die van de hoed en de rand weten doordat ze op inspirerende en praktijk-georiënteerde wijze hun kennis en kunde hebben vergaard. Ik zou tegen de stakeholders willen zeggen: koester het en neem je verantwoordelijkheid. Het is een uniek ecosysteem dat beantwoordt aan de eisen en uitdagingen van onze circulaire tijd. Een tijd waarin we anders met producten en diensten moeten omgaan.”

You cannot copy content of this page