Nieuws

Consortium PPS’en in Limburg haalt Nationaal Groeifonds Subsidie binnen met het project SNEL

Door Admin
13 juni 2023

Sneller dan verwacht is vanuit het ministerie Economische Zaken en Klimaat (EZK) bekend gemaakt dat in het kader van het Nationaal Groeifonds, rond het thema ‘opschalen van verduurzaamde privaat publieke samenwerking (PPS) in het beroepsonderwijs’, het projectvoorstel SNEL vanuit Limburg is goedgekeurd als één van de 15 consortia in Nederland. SNEL krijgt hiermee toegang tot 125 miljoen euro van in totaal 212 miljoen euro (later toegekend).

Onder de naam SNEL (Samenwerkend Netwerk van Ecosystemen in Limburg) is de verbinding gezocht tussen bestaande PPS’en in Limburg. Gezamenlijk hebben deze partijen een voorstel geschreven om versneld en versterkt te groeien en in samenhang een grotere bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de regio.

Katapult Groeifonds

Naast leadpartner Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL) op de Brightlands Chemelot Campus, gaat het om Centrum voor Innovatief Vakmanschap Installatietechniek Limburg (CIVIL), Gebouwde Omgeving Limburg (GOL) en Brightlands Smart Services Campus.

Deze succesvolle PPS’en die ieder voor zich een belangrijke rol spelen in de samenwerking met het (MKB)-bedrijfsleven in de verschillende technieksectoren en het beroepsonderwijs.

Met SNEL wordt de komende jaren de volgende stap gezet om deze succesvolle PPS’en uit te bouwen en geografisch en inhoudelijk met elkaar te verbinden. Dit met als doel om gezamenlijk een nog veel grotere impact te realiseren samen met de overige partners Brightlands Campus Greenport Venlo, Bouwmensen Limburg, Gilde Opleidingen, IW ZUID-Oost, Leo Loopbaan, Open Universiteit, Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML), Stadslabs Sittard-Geleen, VISTA college en Zuyd Hogeschool. Daarnaast heeft het project adhesiebetuigingen gekregen van respectievelijk de Provincie Limburg, Gemeente Sittard-Geleen en werkgeversorganisaties in de regio.

Inhoudelijk focust SNEL op:

  1. Verduurzaming: circulaire transitie van materialen, grondstoffen en processen in de procesindustrie, gebouwde en agro-food omgeving
  2. Digitalisering: als versneller van de transities d.m.v. inzet van Artificial Intelligence, innovatieve digitaliseringsoplossingen en big data (binnen MKB en onderwijs)
  3. Innovatie: van materialen en processen van en voor de beroepspraktijk en in het onderwijs

SNEL markeert voor de regio een startpunt om samenwerking op deze gebieden stevig te verankeren in deze regio en een boost te geven aan de Circulaire Economie in Limburg.

Ferdinand van Kampen, Boegbeeld SNEL
Luc Lanclus, Managing Director CHILL

You cannot copy content of this page