Nieuws

Project ‘Beleef Je Loopbaan’ – Chill naar Keyport Regio

Door Admin
22 maart 2023

De jeugd heeft de toekomst en jongeren hebben het bedrijfsleven zóveel te bieden. Verbinding creëren tussen het onderwijs en het bedrijfsleven is daarom van groot belang. Een vroeg contact tussen een leerling en een bedrijf draagt eraan bij om jong talent voor deze regio te behouden. En dat is precies waar Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL) naar toe wil.

Er is op dit moment een gebrek aan voldoende adequaat opgeleide kenniswerkers voor verschillende sectoren. Naast het feit dat er sprake is van een demografische krimp, neemt de populariteit van met name technische beroepen af. De jongeren trekken steeds vaker weg uit onze regio en daardoor verliezen we veel talent. Dit talent hebben we hard nodig nu we midden in een fase van veranderingen zitten met een materiaal- en energietransitie en een beweging naar een circulaire en duurzame samenleving.

Beeld beleefjeloopbaan 2

Het project ‘Beleef je Loopbaan’ richt zich op het boeien en binden van jonge mensen, leerlingen van het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo), oftewel de toekomstige medewerkers van bedrijven in de Keyport regio en Zuid-Limburg, voor de wereld van circulariteit en duurzaamheid, maar ook voor business en design. Het project biedt leerlingen ondersteuning bij hun oriëntatie op hun toekomst en geeft hen inzicht in de mogelijkheden die de regio biedt voor vervolgstudie en werk.

CHILL doet dat door Het Talent Centraal-trajecten (HTC) samen met scholen, vervolgopleidingen en het regionale bedrijfsleven/instellingen te ontwikkelen en uit te voeren. Het project wordt als onderdeel van Beleef je Loopbaan, in de Keyport regio gerealiseerd op basis van de ervaringen in Zuid-Limburg. Dit doet CHILL door proactief op zoek te gaan naar bedrijven, die hun vraagstukken of uitdagingen willen uitzetten bij leerlingen of omgekeerd. Contextrijk leren! Daarbij maakt CHILL gebruik van haar eigen netwerk, maar vooral ook van het netwerk van Keyport.

Leerlingen ondervinden zelf wat hun directe omgeving allemaal te bieden heeft, leren voor hen interessante bedrijven en daarbij ook vervolgopleidingen kennen.  Zij doen ervaringen op waardoor zij hun 21e -eeuwse vaardigheden (verder) ontwikkelen, passen bij hen aanwezige kennis toe en breiden deze uit. Het project heeft veel aandacht voor het ontwikkelen van een ondernemende houding bij de jongeren.

De kracht zit ‘m in samenwerking
Bij CHILL geloven we in de kracht van denken in collectieven en communities. De cirkel rond maken én rond houden. Dat is de kerngedachte achter circulariteit. Circulair leven, werken en ondernemen lukt je alleen als je het met elkaar doet. Behalve de kennis van jongeren over hun omgeving vergroten door middel van het ontwikkelen en uitvoeren van HTC-trajecten, doet CHILL daarom meer. Met het project ‘Beleef je Loopbaan’ willen we ook het netwerk van scholen, bedrijven/kennisinstellingen verder uitbreiden en komen tot een robuust samenwerkingsverband zodat er sprake is van continuïteit voor de toekomst. Het project ‘Beleef je Loopbaan’ heeft als scope de kans en mogelijkheden in Keyport regio en Zuid-Limburg maar kijkt uiteraard ook over de grenzen heen!

Achtergrond
Ruim 8 jaar geleden startte men in Zuid-Limburg met het toenmalige project ‘Het Talent Centraal’ (HTC). Het was een project om leerlingen kennis te laten maken met de prachtige mogelijkheden die de Zuid-Limburgse regio bood voor opleiding en werk zodat meer leerlingen zouden kiezen voor leren en werken in de regio en niet zouden wegtrekken naar regio’s buiten Limburg. Succesvol, want ruim 450 leerlingen en 40 bedrijven namen al deel aan het project.

Inmiddels heeft CHILL dit loopbaan project onder haar hoede genomen en met steun van de provincie Limburg voortgezet en uitgebreid naar de Keyport regio.

You cannot copy content of this page