Nieuws

Wij zijn verbeter-verbinders

Door CHILL
15/07/2022

Hoe het begon

Al vanaf het begin van de twintigste eeuw is er in Limburg een innige verbinding geweest tussen nijverheid en wetenschappelijk laboratoriumonderzoek. Zo werd in 1919 na de bouw van cokesfabriek Emma ook een laboratorium opgericht voor zowel het oplossen van analytische problemen en bedrijfsservice als het doen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van cokesbereiding en gaszuivering. En Staatsmijnen in Lutterade/ Geleen begon in 1929 een bedrijfslaboratorium waar onder andere onderzoek werd verricht naar kunstmestproducten en ammoniak.

Tien jaar later werd een aanvang genomen met de bouw van een researchlaboratorium, waarin alle chemische en fysische researchwerkzaamheden van de Staatsmijnen werden verenigd: het Centraal Laboratorium te Geleen. In dat laboratorium werkte men aan steenkoolonderzoek, ammoniaksynthese en kunstmeststoffen afgeleid van ammoniak. Ook kreeg geleidelijk aan de proceschemie van een groot aantal producten vorm en werd de basis gelegd voor DSM. Het Centraal Laboratorium groeide, zeker na 1950, uit tot één van de grote laboratoria van het land.

De tienjarige ontstaansgeschiedenis van CHILL draagt in haar DNA de sporen van deze industriële geschiedenis. Een geschiedenis waarin ondernemerschap en kennisontwikkeling al vanaf haar prille begin samen optrokken. CHILL is gegrondvest in een traditie van innovatieve ontwikkelingen. In tien jaar tijd heeft de organisatie actief bijgedragen aan het samenbrengen van kennisinstellingen (onderwijs en onderzoek) en ondernemerschap. Dit alles in de geest van een nieuw circulair tijdsgewricht.

Cyriel Mentink – Man van het eerste uur

Cyriel Mentink is als director of educational affairs gepokt en gemazeld in de wereld van de chemie. Hij studeerde in Eindhoven scheikundige technologie, maar promoveerde uiteindelijk als klinisch chemicus aan de UM. Daarna kwam de uit Elsloo afkomstige Cyriel snel in beeld bij de Hogeschool Zuyd in Heerlen aar hij lesgaf. “Ergens rond 2003 werden de eerste lectoren aangenomen. Het combineren van lesgeven met onderzoek in zogenaamde projecten gebeurde toen al in de voorloper van CHILL, het Zuidlab. Joost Ruland was in die tijd directeur. Samen met hem en een aantal andere illustere personen, onder wie Karel van Rosmalen (collegevoorzitter), Francy Krijns, docent Jo Bindels, Anna Peulen en Paul Born zijn we begonnen om het construct CHILL op te tuigen. Dat ging niet van vandaag op morgen. Er werden diverse gesprekssessies opgezet. Joost had voor die meetings een passende locatie uitgekozen: Het Kruisherenhotel in Maastricht.

Cyriel Mentink

“Het bijzondere was dat iedereen van die personen uit die sessies bereid was om buiten de oevers van hun eigen disciplines te treden. Dat vergde durf. We gingen aan iets beginnen waarvan het ongewis was of het überhaupt kans van slagen zou hebben. We kregen vrijheid om de juiste dingen te doen en om fouten te maken. Het was spannend.”

“Je kunt van alles bedenken, maar je hebt ook marktpartijen nodig die het experiment een kans van slagen geven. Partijen die geloven in deze wijze van aanpak. Ik durf inmiddels wel te stellen dat CHILL bewezen heeft- en nog dagelijks bewijst- direct op de huid te zitten van de ontwikkelingen in de business. In 2014 zijn de eerste mensen via het CHILL-construct afgestudeerd. Inmiddels zijn we een onafhankelijke partij die mensen verbindt en zaken faciliteert. We zijn een spin in het web. Ik beschouw ons als creatieve en innovatieve verbindingsverbeteraars. Onze methodologie is ook op andere sectoren toepasbaar. Dat tonen we aan. Wij zijn van ‘show don’t tell’; ons succes zijn onze studenten, onze opdrachtgevers en de tot stand gebrachte verbindingen met het HBO, MBO en de sectoren.”

Luc Lanclus – CHILL als verbindende frontrunner

CEO Luc Lanclus komt van ver, maar kent CHILL al vanaf het prille begin. Luc is getogen in de regio Antwerpen en heeft in Leuven gestudeerd. Daarna kwam hij in contact met DSM waarbij hij de gelegenheid greep om in Eindhoven verder te studeren. Hij begon op de campus als technoloog en hield zich vooral bezig als researcher. Snel werd hij plant manager (totdat het management besloot deze te sluiten) en kwam nadien terecht bij de HR-afdeling van DSM. “Dat beviel me ergens wel. Ik kon talenten ontdekken. Werken met mensen boeit me uiteindelijk meer dan het werken met materialen.

Tussen 2002 en 2008 ben ik bij Dyneema op de Beitel aan de slag gegaan. Daar deed ik veel acquisitie als global manufacturing director. Dat betekende dat ik de hele wereld over reisde. Een hele tijd vond ik dat fascinerend, maar op een bepaald moment werd ik het van hot naar her reizen beu. Ik besloot terug te keren naar DSM in Genk. Maar heel eerlijk gezegd had ik niet veel zin meer in productiewerk. Ik wilde met mensen werken. Bert Kip heeft me op enig moment in 2013 gevraagd om de campus uit te breiden. Tot 2019 heb ik me daar als facility manager met veel plezier mee beziggehouden. De campus groeide van 1000 mensen tot 3000 mensen in 2019. Met CHILL ben ik meermaals in contact gekomen.”

Luc Lanclus

“CHILL speelt een steeds grotere rol in de circulariteitsdoelstelling. De inzet op de circular hub is een goede ontwikkeling. Deze vormt de nieuwe context waarbinnen we werken en leven. Gemakkelijk is dat niet. Het is zeker geen walk in the park, maar we kunnen niet meer terug. Vraagstukken op gebied van ecologie en economie moeten integraal en op wereldschaal opgelost worden. Duurzaamheid is geen loze kreet, maar bittere noodzaak. Maar deze biedt ook kansen voor partijen die weten in te spelen op die nieuwe tijdsgeest. CHILL doet dat door met een overmaat aan creativiteit en innovatieve daadkracht aan de slag te gaan. Je lost de problemen van tegenwoordig niet meer vanuit een discipline op. Het is een samenspel. We hebben een circulaire proeffabriek in huis waardoor we studenten vanuit diverse invalshoeken -van engineering tot onderhoud, procestechniek en digitalisering- de fabriek laten runnen. We simuleren de werkelijkheid maar creëren een reële output. Namelijk mensen die van de hoed en de rand weten.

Bijzonder aan het educatieve traject vind ik dat studenten niet alleen leren in het veld en samenwerken met gekwalificeerde docenten maar ook dat ze gaandeweg allerlei softskills opdoen in tal van Boost trainingen. Het is wezenlijk, zeker voor techneuten, dat ze zich kunnen presenteren, dat ze hun vindingen over de bühne kunnen brengen.

Er liggen tal van kansen voor CHILL. Het is wel noodzakelijk om de juiste partijen aan boord te houden en nieuwe te vinden. CHILL mag dus iets geprononceerder naar buiten treden. CHILL is bescheiden. Dat siert de organisatie, maar dat mag niet leiden tot onzichtbaarheid. We willen immers een frontrunner zijn. En dan moet je wel gezien worden. Niet door van de daken te schreeuwen, maar door onze successen breder uit te meten. Onze inzet is ambitieus. We bouwen namelijk aan een nieuw systeem. Dat is ook hard nodig, want -nogmaals- chemie heeft ook betrekking op economie en ecologie. En veel ecologische vraagstukken vergen een technische oplossing. We staan dus aan de lat.

We streven ernaar om talenten op de juiste plek te krijgen en om oplossingen te bedenken die voor organisaties levensvatbaar zijn, die een toekomst bieden. Zo werken ook aan het verbeteren van de verbindingen met de universiteit, het HBO en het MBO als ook met het MKB. Die talenten zijn breed inzetbaar, vindingrijk en gewend over de afbakeningen van welke disciplines dan ook te kijken.

Het bijzondere is dat wij niet per se hoeven te werken met een winstoogmerk. CHILL is beweeglijk. Niet de grootste, maar wel de meest uitgelezen partij om verbindingen tot stand te brengen tussen de juiste spelers in de circulaire wereld van vandaag én morgen.”

You cannot copy content of this page