Nieuws | Stories

Wij zijn verbeter-verbinders

Door Admin
15 juli 2022

 

Hoe het begon

Al vanaf het begin van de twintigste eeuw was er in Limburg een innige verbinding tussen nijverheid en wetenschappelijk laboratoriumonderzoek. Zo werd in 1919 na de bouw van cokesfabriek Emma ook een laboratorium opgericht voor zowel het oplossen van analytische problemen en bedrijfsservice als het doen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van cokesbereiding en gaszuivering. 

Doorheen de 20e eeuw groeide er zo onder de vlag van DSM een innovatiecampus, waar tal van unieke processen en materialen het leven zagen, die nauw verbonden was met de industrie op wat vandaag Chemelot is, één van de belangrijkste economische motoren van de regio.

Onder het Brightlands Chemelot Campus initiatief kreeg de ontwikkeling van de campus vanaf 2012 een nieuwe impuls om uit te groeien tot één van de campussen van nationaal belang in Nederland.

De tienjarige ontstaansgeschiedenis van CHILL draagt in haar DNA de sporen van deze industriële geschiedenis. Een geschiedenis waarin ondernemerschap en kennisontwikkeling al vanaf haar prille begin samen optrokken. CHILL is gegrondvest in een traditie van innovatieve ontwikkelingen. In tien jaar tijd heeft de organisatie actief bijgedragen aan het samenbrengen van kennisinstellingen (onderwijs en onderzoek) en ondernemerschap. Dit alles in de geest van een nieuw circulair tijdsgewricht.

Cyriel Mentink – Man van het eerste uur

Cyriel Mentink is als director of educational affairs gepokt en gemazeld in de wereld van de chemie. Hij studeerde in Eindhoven scheikundige technologie, maar promoveerde uiteindelijk als klinisch chemicus aan de UM. Daarna kwam de uit Elsloo afkomstige Cyriel snel in beeld bij de Hogeschool Zuyd in Heerlen aar hij lesgaf. “Ergens rond 2003 werden de eerste lectoren aangenomen. Het combineren van lesgeven met onderzoek in zogenaamde projecten gebeurde toen al in de voorloper van CHILL, het Zuidlab. Joost Ruland was in die tijd directeur. Samen met hem en een aantal andere illustere personen, onder wie Karel van Rosmalen (collegevoorzitter), Francy Krijns, docent Jo Bindels, Anna Peulen en Paul Born zijn we begonnen om het construct CHILL op te tuigen. Dat ging niet van vandaag op morgen. Er werden diverse gesprekssessies opgezet. Joost had voor die meetings een passende locatie uitgekozen: Het Kruisherenhotel in Maastricht.

Cyriel Mentink

“Het bijzondere was dat iedereen van die personen uit die sessies bereid was om buiten de oevers van hun eigen disciplines te treden. Dat vergde durf. We gingen aan iets beginnen waarvan het ongewis was of het überhaupt kans van slagen zou hebben. We kregen vrijheid om de juiste dingen te doen en om fouten te maken. Het was spannend.”

“Je kunt van alles bedenken, maar je hebt ook marktpartijen nodig die het experiment een kans van slagen geven. Partijen die geloven in deze wijze van aanpak. Ik durf inmiddels wel te stellen dat CHILL bewezen heeft- en nog dagelijks bewijst- direct op de huid te zitten van de ontwikkelingen in de business. In 2014 zijn de eerste mensen via het CHILL-construct afgestudeerd. Inmiddels zijn we een onafhankelijke partij die mensen verbindt en zaken faciliteert. We zijn een spin in het web. Ik beschouw ons als creatieve en innovatieve verbindingsverbeteraars. Onze methodologie is ook op andere sectoren toepasbaar. Dat tonen we aan. Wij zijn van ‘show don’t tell’; ons succes zijn onze studenten, onze opdrachtgevers en de tot stand gebrachte verbindingen met het HBO, MBO en de sectoren.”

Luc Lanclus – CHILL als verbindende frontrunner

Luc Lanclus is sinds 2019 CEO van CHILL, maar kent CHILL al veel langer. Hij heeft zijn wortels in Antwerpen, studeerde Chemische Technologie aan de KU Leuven, en heeft bijna 3 decennia voor DSM gewerkt in verschillende, voornamelijk leiderschapsposities in R&D, HR, plant- en site management, global operations bij o.a Engineering Materials en Dyneema. Tijdens dat traject werd hem heel duidelijk hoe belangrijk de goede verbinding van talent met het bedrijf is om succesvol te zijn in business: “Uiteindelijk maken mensen het verschil; werken met en aan talent en organisaties bleek me nog meer te boeien dan werken aan materialen.”

Na de DSM periode kwam hij in 2013 aan boord van de gloednieuwe Chemelot Campus organisatie. als COO hielp hij mee aan de uitbouw van de campus tot wat het vandaag is, leidde de ontwikkeling van faciliteiten als pilot plants en clean rooms, bouwde de dienstverlening uit en zorgde als sitemanager voor een gastvrije maar veilige campus.

Het bouwen aan groeiende organisaties en nieuwe business heeft hij goed in de vingers: daarom is de uitdaging bij CHILL ook een hele mooie. CHILL is een parel die in het Chemelot en Chemelot Campus ecosysteem een groeiende rol van betekenis speelt, in de verbinding naar talent in en buiten de regio, onderwijs van primair onderwijs tot wetenschappelijk onderwijs, via innovaties met en voor bedrijven en kennisinstellingen.

Luc Lanclus

“CHILL speelt een steeds grotere rol in de circulariteitsdoelstellingen van de Chemelot Circular Hub, die de nieuwe context vormt waarbinnen we samenwerken. Het is zeker geen walk in the park, maar we kunnen niet meer terug. Vraagstukken op gebied van ecologie en economie moeten integraal en op wereldschaal opgelost worden, maar beginnen regionaal. Duurzaamheid is geen loze kreet, maar bittere noodzaak. Maar deze biedt ook kansen voor partijen die weten in te spelen op die nieuwe tijdsgeest. CHILL doet dat door met een overmaat aan creativiteit en innovatieve daadkracht aan de slag te gaan. Je lost de problemen van tegenwoordig niet meer vanuit een discipline op. Het is een samenspel. We hebben een circulaire proeffabriek in huis waardoor we studenten vanuit diverse invalshoeken -van engineering tot onderhoud, procestechniek en digitalisering- de fabriek laten runnen. We simuleren de werkelijkheid maar creëren een reële output. Namelijk mensen die van de hoed en de rand weten.

Er liggen tal van kansen voor CHILL. Het is wel noodzakelijk om de juiste partijen aan boord te houden en nieuwe te vinden. CHILL is bescheiden. Dat siert de organisatie, maar dat mag niet leiden tot onzichtbaarheid. We willen immers een frontrunner zijn. En dan moet je wel gezien worden. Niet door van de daken te schreeuwen, maar door onze successen breder uit te meten, onze klanten en studenten hun verhaal te laten doen. Onze inzet is ambitieus. We bouwen namelijk mee aan een nieuw ecosysteem rond circulariteit om de toekomst van de industrie in de regio te borgen op een ecologisch en economisch duurzame wijze en zetten ons in om het benodigde gekwalificeerde talent daarvoor aan boord te krijgen en te houden. We staan dus aan de lat. We streven ernaar om talenten op de juiste plek te krijgen en om oplossingen te bedenken die voor organisaties levensvatbaar zijn, die een toekomst bieden. De talenten voor de toekomst zijn breed inzetbaar, vindingrijk en gewend over de afbakeningen van welke disciplines dan ook te kijken.

Het bijzondere is dat wij niet per se hoeven te werken met een winstoogmerk, de maatschappelijke relevantie voor de regio is leidend. CHILL is beweeglijk. Niet de grootste, maar wel de meest uitgelezen partij om verbindingen tot stand te brengen tussen de juiste spelers in de circulaire wereld van vandaag én morgen.”

You cannot copy content of this page