Portfolio

“Plastic afval is nuttige grondstof voor nieuwe materialen”

Door Admin
2 februari 2023

Volgens professor Circular Plastics Kim Ragaert staat plastic onterecht in een kwade reuk. Zeker wanneer het gaat over circulariteit vormt plastic vaak de kwade genius. En dat terwijl plastic materialen zo veelzijdig en breed inzetbaar zijn en als het ware het slachtoffer van hun eigen succes zijn geworden. Meer kennis van en een betere bewustwording over de recyclebaarheid van plastic zou de ecologische footprint juist ten goede kunnen komen. Kim Ragaert werkt namens de UM samen met CHILL om haar in jaren opgedane kennis over de juiste methode van recycling in de praktijk te brengen. ,,We zijn complementair aan elkaar.”  

Beelden van plastic zeeën en schrikbeelden van microplastic voor onze gezondheid hebben de reputatie van plastic de laatste jaren beslist geen goed gedaan. Als het over circulariteit en milieuverontreiniging gaat dan is plastic een ware no-go, zo lijkt het. Toch vertelt deze hardnekkige beeldvorming slechts een kant van het verhaal en behoeft het volgens Kim Ragaert enige noodzakelijke nuancering. 

Ecologische footprint

,,Als we zoeken naar een alternatieve aanpak van recycling en we door een betere bewustwording plastic gaan beschouwen als grondstof in plaats van afval dan blijkt de ecologische footprint voor het recyclen en produceren van plastic in veel gevallen even goed of zelfs gunstiger uit te pakken dan voor papier en glas. Kennis en bewustwording, daar gaat het om. Samen met CHILL gaan we twee labs runnen die de praktische kant van het recyclen koppelt aan wetenschappelijke kennis. Onze strategische samenwerking is opgezet voor de lange termijn.”

Industrieel-ingenieur Kim Ragaert werd in 2020 onderscheiden met de prestigieuze titel ‘European Recycling Ambassador of the Year’. Haar inzet om plastic te beschouwen en vooral ook te gebruiken als een grondstof en niet als afval is in Europees verband niet onopgemerkt gebleven. Toch is het beeld dat aan plastic kleeft hardnekkig en voornamelijk negatief. ,,Ja, dat klopt. De zichtbaarheid van plastic als nutteloos afval is erg groot. Dat zorgt – terecht – voor een bepaald gevoel bij burgers. Plastic wordt als vijand gezien. Gezien de kwaliteiten van plastic als lichte, buigzame en sterke kunststof is dat jammer. Zeker als je weet en in de praktijk kunt aantonen dat plastic door een alternatieve aanpak heel goed in een circulaire economie een rol kan spelen. Feit blijft echter dat we ondanks alles te maken hebben met de beroerde reputatie van plastic.”

Twee laboratoria

Samen met CHILL gaat Kim twee laboratoria runnen. ,,Iedere partij doet waar ze goed in is. Wij van de UM zijn gespecialiseerd in het produceren van wetenschap. CHILL zal vooral de noodzakelijke skills, de operationele zaken uitvoeren. Om het simpel te stellen: de dirty waste komt bij CHILL binnen en verlaat bij ons als granulaat het lab. Het plastic wordt geshredderd en gemalen tot flakes (vlokken). Via een gat in de muur komt het vervolgens bij ons terecht waar wij het uitgassen (bijvoorbeeld door de inkten weg te halen) en filteren. Als granulaat verlaat het ons lab en kan weer als grondstof voor een nieuw product dienen. De samenwerking met CHILL heeft het voordeel dat het mij ontzorgt.”

,,CHILL is een toffe club”, vervolgt ze. ,,Ze zijn geestverwanten. Want in het begin dacht ik al te vaak dat ik een eenling in de woestijn was. Gelukkig is dat niet het geval en zijn ook zij even betrokken om de circulariteit van plastic serieus op te pakken. Dat is toch de grote opdracht van deze campus en behoort tot een van de voornaamste prioriteiten van de komende decennia. De samenwerking voelt heel goed. We delen dezelfde waarden. Bovendien weet CHILL van aanpakken, daar houd ik van. Nu we in 2022 het instrumentarium hebben gekregen zijn we meteen losgegaan. De samenwerking is niet alleen maar pragmatisch van aard, maar juist ingegeven door de wil om samen op te trekken. Ik geloof dat we samen een heel eind komen.” Lachend: ,,Door onze samenwerking ontstaat een super legering. Samen kunnen we meer voor elkaar krijgen en ook waarde creëren voor onze studenten én opdrachtgevers.”

De samenwerking illustreert in de praktijk eens te meer dat het beeld over plastic dringend bijgesteld dient te worden. ,,Plastic is helemaal niet de kwade genius. Het is juist een waardevolle kunststof die – mits goed ge- en hergebruikt – zeker een rol kan spelen in onze circulaire samenleving van de toekomst. Samen met CHILL werk ik hier concreet aan. Geen theorie, maar in de praktijk van alle dag.”

You cannot copy content of this page