Portfolio

“Op een CHILL manier jongeren betrekken bij de uitdagingen van een duurzame toekomst”

Door Admin
2 februari 2023

Dat er voor iedereen een plek is in de snel veranderende wereld om ons heen, is voor Maartje Kessels en Nadja Gonnissen het uitgangspunt in hun missie om leerlingen, studenten en bedrijven binnen CHILL met elkaar te verbinden. Maartje Kessels spreekt als projectleider van Beleef je Loopbaan van een gouden driehoek van leerlingen, studenten en bedrijven. Ook haar collega Nadja Gonnissen is heilig overtuigd van de noodzaak te investeren in de nieuwste generatie om de circulaire maatschappij verder in de vaart der volkeren op te stuwen. ,,Nú is het moment, nú moeten we handelen om gezamenlijk koers te zetten naar een duurzame circulaire toekomst.”

CHILL is helemaal ingericht op verbindingen. Bij CHILL werken studenten onder leiding van experts aan serieuze opdrachten voor bedrijven. En studenten krijgen ook praktijklessen in de laboratoria van CHILL op de Brightlands Chemelot Campus. Ook leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs worden meegenomen om te ervaren wat er in de wereld van chemie en materialen allemaal te beleven valt. Werelden gaan open voor de generatie van de toekomst.

Samenspel

Het samenspel tussen bedrijfsleven en onderwijs vormt de kern van CHILL. En juist door dit sterke fundament ontstaan er mooie projecten, ingenieuze ideeën en veel creatieve energie. Maartje Kessels brengt de missie van CHILL dagelijks in praktijk: ,,Het boeien en binden van leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs vormt de weg naar de toekomst. Als de leerlingen eenmaal doorhebben dat wat hier op de campus gebeurt raakt aan alle facetten van hun leven, komt er een geweldige energie vrij. Spelenderwijs leren ze problemen op te lossen in een samenspel met anderen. Ook is het mooi dat de leerlingen nadat ze bij ons zijn geweest meer begrijpen van de wereld, van hun vakken op school en ineens beseffen hoe ze een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving van de toekomst. Ze voelen een sense of urgency. Er gaat veel positiviteit uit van de jonge mensen.”

,,Positiviteit en vindingrijkheid”, vult Nadja Gonnissen aan. ,,De leerlingen leren om over de grenzen van disciplines heen te kijken. Om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te kunnen bieden is het zaak dat we grenzen overstijgen en samenwerken. Hoe jonger je dat leert hoe meer profijt je ervan hebt.”

Dialoog

,,We merken dat de dialoog die we met de kinderen aangaan van belang is”, voegt Maartje toe. ,,Je merkt dat de leerlingen oprecht begaan zijn met de wereld. Ze hebben de energie, vindingrijkheid en positieve houding om ons verder te helpen. Wij geloven in de jonge mensen. Wij kunnen veel van hen leren. Door de dialoog aan te gaan op basis van wederzijds respect en gelijkwaardigheid ontstaat energie en dit blijkt zo waardevol.”

Cruciaal voor het slagen van de missie van Maartje en Nadja is een optimale samenwerking met de scholen:  “Wij creëren met de juiste personen binnen een school (docenten, directie én leerlingen) een plek voor vraagstukken uit de praktijk met betrekking tot het thema duurzaamheid en circulariteit en zorgen er samen voor dat dit landt in een onderwijsconcept of -vorm. Het is fantastisch om te ervaren met welke overtuiging de kinderen zich op de opdrachten storten. Ze gaan ervoor. Ook de leraren zijn in het algemeen zeer enthousiast over de inzet van hun leerlingen.”

Positieve energie

Maartje: ,,Het is inderdaad zo dat de aanwezigheid van leerlingen op deze campus een ander soort inspiratie op gang brengt. Dat is boeiend om te zien. De leerlingen meenemen naar een lab of naar een 3-D printer maakt indruk. Ze zien met eigen ogen wat er gebeurt en welke producten en materialen gemaakt worden. Als ze zien hoe een borstprothese wordt gemaakt of hoe de handgrepen van Olympisch handbike kampioen Mitch Valize naar goud grepen, dan begint het te leven. Je merkt dat de kinderen geboeid zijn. En dat triggert leerlingen om anders te kijken naar de wereld om hen heen.”

Nadja: ,,Het daadwerkelijk ‘beleven’ van de wereld van circulariteit en materialen is inspirerend, zo merken we. Het levert een absolute win-win op voor alle betrokkenen.”  Maartje: ,,En ook voor de sociaaleconomische toekomst van deze regio  is het van belang om de leerlingen vroeg te betrekken bij deze uitdagingen en kansen. We vinden het belangrijk om de kinderen juist in onze regio een toekomst te bieden.” 

Kiem voor de toekomst

De kiem leggen voor de toekomst, daar draait het bij CHILL bij projecten als Beleef je Loopbaan en ook bij Wanderful. Stream om (meer info zie: www.wanderful.stream) Het circulaire leven en werken kan geen uitstel velen. Iedereen is nodig om de planeet leefbaar te houden voor toekomstige generaties. Juist daarom is het van belang iedereen aan boord te hebben. Hoe jonger je begint, hoe beter het is. Of om in de woorden van Maartje en Nadja te spreken: “We hebben iedereen nodig om de uitdagingen die onze tijd aan ons stelt aan te pakken; ieder met zijn eigen talenten en kwaliteiten. We roepen iedereen op zijn of haar rol te pakken; met het doel samen vorm te geven aan de circulaire toekomst.”

You cannot copy content of this page