Portfolio

CHILL recyclet zonder grenzen

Door Admin
17 november 2022

Sinds 1 september is CHILL een samenwerking aangegaan met Mosa-RT in Maaseik en ROER College Schöndeln uit Roermond voor het project ´Grenzeloos Recyclen’. Hiermee richt het trio zich op het ontwerpen en bouwen van een plastic recyclelijn op schaal van een school.

CHILL werkt zowel met Mosa-RT als het Roercollege al jaren intensief samen op het gebied van chemieonderwijs, ondersteuning en onderzoek. De nieuwe samenwerking tussen de drie partijen biedt de kans om gezamenlijk (Euregionaal) onderwijs te ontwikkelen en uit te voeren. Het project is tegelijkertijd gestart met ‘Grenzeloos Samenwerken’, dat in gang is gezet met andere onderwijsinstellingen, eveneens voor de duur van twee jaar. De projecten zijn de eerste stap in de vorming van een groter consortium. Dat zal na deze twee jaar ontstaan door de projecten te koppelen en uit te breiden naar andere VO-scholen in de Euregio. De projecten worden gefinancierd door Erasmus+, CHILL en de participerende VO-scholen.

De werkelijkheid als beginpunt

‘Grenzeloos Recyclen’ is ontstaan uit verschillende praktische kwesties. Allereerst is er de sterk toenemende behoefte om onderwijs te ontwikkelen dat begint bij échte maatschappelijke situaties. Daarnaast is er de wens om vereiste 21e-eeuwse vaardigheden beter in het onderwijs te integreren. Ook speelt het streven naar inclusie en diversiteit, en tegelijkertijd de overgang naar een steeds  duurzamere samenleving. In ‘Grenzeloos Recyclen’ vormen deze elkaar versterkende maatschappelijke ontwikkelingen het beginpunt van het leren. De grensoverschrijdende samenwerking legt de focus op relevante thema’s in de Euregio, en de daarbij behorende uitdagingen op de arbeidsmarkt en samenwerkingsskills.

Gezamenlijk optrekken

Het realiseren van de duurzame ‘grondstof-eindproduct-afval-grondstof’ ambitie van Chemelot vraagt om kennis en vaardigheden. Maar ook om competenties als communiceren en samenwerken over grenzen van vakdisciplines, opleidingsniveaus en landsgrenzen heen. Creativiteit, kritisch denken en cultural awareness zijn hierbij onmisbaar. Daar is het ‘Grenzeloos Recyclen’ precies op ingericht. De scholen behandelen techniek en apparatenbouw, creativiteit, samenwerken met de omgeving, sciences en internationalisering om zo uiteindelijk een plastic recyclelijn te kunnen realiseren. CHILL ondersteunt met kennis en kunde, geavanceerde faciliteiten en het netwerk. Zo krijgen de scholen toegang tot CHILL’s expertise en worden de mogelijkheden op het gebied van ontwerp, apparatenbouw, Sciences & Technology en creatieve processen vergroot.

Docent Ontwikkel Team (DOT)

In de praktijk betekent het dat er de komende jaren een inhoudelijk en methodisch vernieuwend onderwijsprogramma wordt ontwikkeld en in een pilot wordt uitgevoerd. Het project is dan ook gericht op zowel leerlingen als docenten. Het programma omvat het gezamenlijk organiseren van verschillende manifestaties over het thema circulariteit en het bouwen van een recyclelijn. Tegelijkertijd wordt bewustwording gecreëerd en kennis en vaardigheden over duurzaamheid en circulariteit bij jongeren bijgebracht.

Het ondersteunen, faciliteren van en richting geven aan de onderwijsontwikkeling wordt vormgegeven door een Docent Ontwikkel Team (DOT). Bijzonder hieraan is dat de leden van het DOT  vooral docenten zijn die mededocenten collegiaal richting geven. Het uiteindelijke doel is jongeren enthousiasmeren voor de wereld van circulariteit en duurzaamheid en hen te laten ervaren dat samenwerking tussen meerdere vakdisciplines noodzakelijk is om tot oplossingen te komen.

Wordt vervolgd!

 

Neem contact op
Wil je weten wat CHILL kan betekenen voor jouw school, op het gebied van duurzaamheid, praktijkonderwijs of andere kwesties? Of wil je met jouw school aansluiten bij dit gezamenlijke project? Neem voor meer informatie en mogelijkheden contact op met Nadja Gonnissen.

NL Medegefinancierd door de Europese Unie POS

You cannot copy content of this page