Talent Development Program

CHILL lanceert het “Talent Development Program” voor young professionals met 0-5 jaar werkervaring, met als doel hun persoonlijke ontwikkeling te bevorderen. Het programma duurt 12 maanden en heeft onderdelen zoals maandelijkse coaching, workshops ter introductie.

brooke cagle uHVRvDr7pg unsplash scaled

Het interne project is een (minimaal) 80-uur durende opdracht die een deelnemer binnen het eigen bedrijf uit dient te voeren. Hierbij wordt een participant uit zijn eigen werkomgeving en team gehaald en op een andere afdeling binnen het eigen bedrijf geplaatst. Denk hier bijvoorbeeld aan een technoloog die een opdracht uitvoert binnen Supply Chain of een werknemer van Finance bij Procurement. Specifieke leerdoelen die in het interne project aan bod komen zijn onder andere het integreren binnen een nieuw team en op een snelle en goede manier kennis en kunde opdoen, behorend binnen de nieuwe functie/rol. Ook kan het voor een deelnemer een bredere kijk geven op het bedrijf waarbinnen deze persoon werkzaam is.

 

Het interne project dient aan een aantal criteria te voldoen. Ten eerste dient het een project met significantie te zijn. Met andere woorden: het project kan zonder de bijdrage van de deelnemer niet in die mate gerealiseerd worden, die de werkgever voor ogen heeft. Ten tweede, de duur die een deelnemer besteedt aan het interne project moet minimaal 80 uur zijn op jaarbasis. Als laatste is het belangrijk dat een werknemer geen rol toegewezen krijgt binnen het interne project waarvoor deze persoon gezien de reguliere werkzaamheden ook (al) gevraagd is of zou kunnen worden.

Tijdens de groepsopdracht zullen de deelnemers, van dezelfde lichting, twee aaneensluitende dagen samen werken aan een Chemelot overkoepelende vraagstelling. De lichting bevat deelnemers van verschillende disciplines en bedrijven, waardoor deelnemers inzichten krijgen van anderen en een netwerk opbouwen. Door dit netwerk te bouwen, wordt verbinding tussen de Chemelot bedrijven gestimuleerd – nu en in de toekomst.

 

Denk bij de groepsopdracht aan onderwerpen zoals het promoten van duurzaamheid of het verbeteren van de reputatie van Chemelot. CHILL zal in samenspraak met de deelnemende bedrijven een vraagstuk omschrijven. Tijdens de groepsopdracht wordt aan de deelnemers gevraagd om te brainstormen over het gepresenteerde vraagstuk, om aan het einde van de twee dagen een advies te presenteren. Een gespecialiseerde medewerker van CHILL zal tijdens de sessie aanwezig zijn om het proces te bewaken, brainstormtools mee te geven, en een focus te leggen op reflectie.

Om extra focus te leggen op de persoonlijke ontwikkeling en om de deelnemers regelmatig een spiegel voor te houden, zullen maandelijkse coachingsessies onderdeel zijn van het programma. Dit zal er als volgt uitzien:

 

Eens per maand zal de deelnemer gedurende 1 uur de vooraf opgestelde ontwikkeldoelen 1-op-1 bespreken met een vaste coach. In de eerste sessie zal vooral kennis worden gemaakt en worden de ontwikkeldoelen worden besproken. De daaropvolgende sessies zullen dieper ingaan op de ontwikkeldoelen. Tevens kunnen de ontwikkeldoelen worden bijgesteld indien nodig. Na iedere coachingsessie zal de deelnemer opdrachten meekrijgen die uitgevoerd dienen te worden om aan de ontwikkeldoelen te werken. Bovendien wordt het aangemoedigd dat de manager of loopbaan- begeleider van de deelnemer minimaal eens per halfjaar aansluit. Op deze manier kan deze de ontwikkeling goed volgen, hierop reflecteren op basis van wat op de werkvloer te zien is en bijsturen indien nodig

Binnen het programma krijgen de deelnemers zeven trainingen, waarbij elke training de lengte heeft van één dagdeel (4 uur). De focus van deze trainingen ligt op persoonlijke ontwikkeling. Iedere training heeft aparte ontwikkeldoelen, zodat er trainingen gekozen kunnen worden die het beste aansluiten op de doelen van de deelnemers.

 

Voor de start van het programma krijgen de deelnemers en bedrijven een lijst met verschillende trainingen die binnen het programma worden aangeboden. Bij deze lijst staat een korte beschrijving van de training en de ontwikkeldoelen die erbij horen. Zo zijn er onderwerpen in innovatie, projectmanagement, bedrijfskunde en persoonlijke ontwikkeling. Van de vier trainingen die gekozen kunnen worden, zijn er twee voor alle deelnemers verplicht. De andere twee trainingen kunnen door de deelnemer en het bedrijf samen gekozen worden.

 

In de pilot worden de volgende trainingen gegeven:

  • Management Drives(verplicht): Verplichte training. De training gaat verder in op de verschillende kleurenprofielen met betrekking tot gedrag. De lessen die de deelnemers krijgen in deze training worden ook meegenomen in de coaching.
  • Persoonlijk leiderschap(verplicht): Verplichte training. Persoonlijk leiderschap heeft te maken met zelf de regie pakken over de eigen ontwikkeling en zo de kwaliteiten te benutten.
  • Effectief communiceren: Deze training geeft meer inzichten over de manieren van verbaal en non-verbaal communiceren. Deelnemers leren hoe ze een boodschap duidelijk kunnen overbrengen en welke factoren invloed op communicatie kunnen hebben.
  • Innovatiemanagement: Deelnemers leren in deze training hoe een idee kan leiden tot innovatie en hoe deze te managen.
  • Operational Excellence. In deze training worden deelnemers meegenomen in het begrip van Operational Excellence en hoe zij dit kunnen gebruiken in hun werkzaamheden. Efficiënt werken, innovatief werken en verbeteringen aandragen staan hierbij centraal.
  • Circulair business model. In deze sessie worden deelnemers meegenomen in de logica achter dit business model en waarom het steeds belangrijker wordt in de huidige omstandigheden op Chemelot.
  • Werk-privé balans. Voor veel Young Professionals is het lastig om werk en privé met elkaar in balans te houden. In deze training leren deelnemers wat het belang is van deze balans en hoe ze omgaan met verwachtingen.

You cannot copy content of this page