Circular Polymers

Circular Polymers, een initiatief ontstaan uit de samenwerking van MKB-bedrijven onder leiding van CHILL en gesteund door de grootste afvalinzamelaar van Europa: Suez. In het kader van deze samenwerking is er een proeftuin opgezet omtrent het thema recycling. Deze proeftuin focust zich op recycling van reststromen plastic afval, afkomstig uit de plastic, metaal en drankkartons zak (PMD-zak) met daarnaast andere afvalstromen afkomstig van consumenten.

Momenteel kan meer dan de helft van het afval niet gerecycled worden gezien hier nog niet de juiste technologie voor bestaat. Met als gevolg dat het ingezamelde kunststof afval wordt verbrand of gestort, vaak in derde wereldlanden. Mede door de opzet van de proeftuin hopen er stappen gezet te worden op het gebied van het bedenken, ontwikkelen en testen van technologie die ervoor kan zorgen dat de grote plastic afvalstromen vrijwel volledig gerecycled kunnen worden. Gezamenlijk met alle partijen streven wij er naar om afvalstromen vrijwel volledig te recyclen tot hoogwaardige nieuwe grondstoffen voor de kunststofverwerking.

Het Circular Polymers project wordt mede mogelijk gemaakt door:

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de provincie Limburg, de provincie Noord-Brabant en OPZuid.

Consortium partners Circular Polymer Project:

Adilanti, Blue Plastics, CHILL, Goofra, ICycle, Innovencio, Ioniqa, Laventec, Poly Products, RD4, Stiphoutplastics en Suez.

You cannot copy content of this page