Biobased Materials Plus

Dit project is tot stand gekomen door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en is verlengd tot 30 juni 2023.

Klik hier voor meer informatie van Stimulus over het project.

Bij ‘biobased economie’ is biomassa de belangrijkste grondstof voor de industrie in plaats van olie. Biomassa is afkomstig uit de veeteelt, landbouw, bosbouw en tuinbouw. Biomassa is dus een alternatief voor traditionele grondstoffen, waarbij de fossiele brandstoffen eindig zijn, maar biomassa hernieuwbaar.

De master Biobased Materials is het eerste multidisciplinaire masterprogramma in Nederland die zich exclusief richt op biobased materialen en de diverse toepassingsgebieden, zoals verpakkingen, bouw en constructie, automotive, electronica, persoonlijke verzorging en medische toepassingen. Het curriculum onderscheidt zich door een innovatieve en vraaggestuurde aanpak voor het bèta-onderwijs door de toepassing van Research Based Learning in het gehele curriculum. De opleiding Biobased Materials zal in een behoefte voorzien die direct aansluit bij de vraag van het regionale bedrijfsleven en de overheid naar hoog opgeleide kenniswerkers, die daadwerkelijk innovatie kunnen realiseren in het speerpunt van de biobased materials. Deze afgestudeerden uit de gehele wereld zullen helpen de concurrentiepositie van de regio te versterken. Dit project levert daarmee een actieve en duurzame bijdrage aan het behoud van jong talent voor de regio en daarmee aan het realiseren van economische dynamiek, het creëren van nieuwe werkgelegenheid en het tegengaan van de krimp.

Om de biobased transitie en de bedrijvigheid op topsnelheid te krijgen moet het aantrekken en opleiden van internationaal toptalent worden aangejaagd. Om de instroom van internationale studenten en professionals te vergroten, werkt de universiteit samen met CHILL, Zuyd Hogeschool, Avans Hogeschool, Brightlands Chemelot Campus, DSM en Sabic in het project biobased materials plus.

You cannot copy content of this page