Communities for Development voor het MKB

Dit project is tot stand gekomen door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Een concrete doelstelling voor CHILL is het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven (meer en beter opgeleide studenten en professionals) om hiermee de innovatiekracht te versterken van de sector Chemie. Om dit te realiseren werken studenten en bedrijven samen door middel van Communities for Development. Zo’n team bestaat idealiter uit drie studenten, een coach (dit is meestal een ervaren onderzoeker) en een ervaren labmedewerker. Laatstgenoemde is tevens de coördinator van het laboratorium, werkt mee aan projecten en zorgt voor de dagdagelijkse begeleiding van studenten.

Door deze manier van onderzoek ontstaat een interessante win-win situatie: onderzoek tegen een gereduceerde prijs terwijl studenten praktijkervaring opdoen via real-life opdrachten.

Middels de RAAK-PRO aanvraag proberen wij de financiele druk voor de MKB-er zo laag mogelijk te houden, zodat meer MKB-ers geholpen kunnen worden met hun innovaties.

Door middel van de deze CfD’s worden studenten excellent opgeleid en sluiten adequaat aan op de Human Capital vraag vanuit het bedrijfsleven . In de CfD’s doen zij ervaring op met vakinhoudelijk gestuurd labwerk (innovatie vraag vanuit de bedrijven) en de 21st century skills. Medewerkers van de onderwijsinstellingen en de MKB bedrijven participeren in de CfD’s en worden zo bijgeschoold en geprofessionaliseerd.

Het subsidieproject is met name bedoeld om het onderling samenwerken van onderwijsinstellingen, studenten en het MKB in een open innovatiesysteem te bevorderen. Dit houdt ook in dat het via dit project gemakkelijke wordt voor MKB-ers, die zelf onvoldoende R&D capaciteit beschikbaar hebben, om een onderzoek uit te voeren.

Kunnen wij u onder gunstige voorwaarden helpen met innovatievragen? Neem contact op met Cyriel Mentink.