Talent Office

Sinds februari 2021 is er een Chemelot Talent Office. Letterlijk een kantoor dat zich bezighoudt met het aantrekken, binden en boeien van talenten voor bedrijven op onze Brightlands Chemelot Campus en het Chemelot Industrial Park. Alles wat daarvoor nodig is organiseren wij en faciliteren wij. Van recruitmentacties en het opleiden van zij-instromers tot procesoperators, tot aan het vergroten van onze zichtbaarheid en aanwezigheid bij tal van evenementen en initiatieven.

Talenten vinden en binden aan Chemelot

We hebben de komende jaren veel technisch geschoold personeel nodig. Niet alleen voor Chemelot, voor heel Limburg. In onze regio hebben we te maken met veel vergrijzing en (te) weinig nieuwe instroom. Dat gat moeten we vullen. Met die opgave zijn we bij CHILL bekend. Het was één van de doelen die vetgedrukt stonden in het businessplan bij onze oprichting. Het Talent Office past goed bij ons. Bij CHILL zijn we gewend om te werken vanuit de kracht van het collectief, in dit geval Chemelot.

Verbindingen maken

Met het Talent Office willen we zo vroeg mogelijk in contact komen met onze collega’s van de toekomst. We richten ons op talenten in de volle breedte van het onderwijssysteem. Dat begint bij het basisonderwijs en loopt via het voortgezet onderwijs door naar de diverse vervolgopleidingen op mbo-, hbo- en wo-niveau. Die laatste categorieën hebben we bij CHILL natuurlijk al aan boord. En via het project Het Talent Centraal lopen er al stevige lijnen tussen voortgezet onderwijs, CHILL en het bedrijfsleven. Nu nog de connectie zoeken met het basisonderwijs. Maar ook met mensen die al werken in de chemie, werkzoekenden en zij-instromers. Ook die verbindingen zijn belangrijk.

Het Talent Office is in het leven geroepen voor de bedrijven op Chemelot, maar onze ambities reiken verder. In het meest ideale geval vervult het Talent Office in de toekomst een loketfunctie voor talenten in de hele (eu)regio.