Een CHILL-ervaring voor leerlingen, studenten en bedrijven

Talent Centraal

Met het Talent Office richten we ons op het aantrekken en vasthouden van technische talenten en personeel voor de Chemelot-regio en het liefst ook daarbuiten. Leerlingen in het voortgezet onderwijs benaderen we daarbij heel gericht via ons project Talent Centraal. Een unieke formule waarbij we de keten van onderwijs en bedrijfsleven al vanaf de middelbare school met elkaar in contact brengen.

Bij Het Talent Centraal koppelen we havo- en vwo-leerlingen aan hbo- en wo-studenten en aan bedrijven. Er ontstaan zo driehoekjes waarin een week lang intensief wordt samengewerkt aan een concrete opdracht. Het is een buitengewone ervaring voor de leerlingen die meedoen. Ze krijgen de kans om zich tijdens de projectweek een beeld te vormen over onze wereld van de chemie, technologie en circulaire economie. Ze werken samen met leerlingen en studenten van andere opleidingen. En ontdekken waar ze blij van worden, wat ze kunnen leren en wat ze in zo’n groepje kunnen toevoegen. Het zijn leerpunten die in de schoolbanken over het algemeen niet aan bod komen.

Zaaien voor de toekomst

Het positieve effect van deelnemen aan Het Talent Centraal werkt ook door op de langere termijn. Een leerling doet in die ene week eigenlijk in gecomprimeerde vorm wat onze mbo- en hbo-studenten bij CHILL doen: zaaien voor hun eigen toekomst. Ze leggen nieuwe contacten waar ze misschien later een vervolgopdracht of stageplek aan overhouden. Of keren tijdens hun vervolgopleiding bij ons terug om zelf een groepje leerlingen te begeleiden, of om bij ons stage te lopen.

Andere profielen

Het Talent Centraal richtte zich in eerste instantie alleen op havo- en vwo-leerlingen met profielen als Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid. Maar net als bij onze studenten zoeken we ook hier bewust de verbreding op. De profielen Cultuur & Maatschappij en Economie & Maatschappij krijgen in de stageopdrachten een steeds grotere rol. Een leerling leert zo op jonge leeftijd al multidisciplinair samenwerken. In het schooljaar 2021-2022 wordt ook het vmbo direct betrokken bij Het Talent Centraal.

Scholen en bedrijven gezocht

Voor Het Talent Centraal werken we met een aantal vaste scholen en een netwerk van bedrijven. Maar we zijn altijd op zoek naar nieuwe partijen die vanuit het onderwijs en het bedrijfsleven willen aansluiten. Want de uitdaging om het tekort aan technische vakmensen op te vullen, hebben we in Limburg met z’n allen te klaren.

“Het Talent Centraal verruimt je blikveld op de vervolgopleidingen en de mogelijkheden in Limburg.”

Leerling HTC

“Het Talent Centraal creëert een nieuwe lichting ambassadeurs voor een duurzame samenleving.”

partnerbedrijf HTC

“We gunnen zoveel mogelijk leerlingen in Limburg deze bijzondere ervaring. Ik hoop dat steeds meer scholen ruimte in hun curriculum opnemen om leerlingen buitenschools hun talenten te laten ontdekken.”

Maartje Kessels (CHILL)