Onderwijs en bedrijven

CHILL verbindt onderwijs en bedrijfsleven. In die verbinding ontstaat innovatie voor de bedrijven die opdrachten bij CHILL neerleggen en worden studenten actueel en relevant opgeleid. Dat doen we met onderwijsconcepten en met faciliteiten, zoals onze laboratoria en opschaalfaciliteiten.

Innovatiekracht voor bedrijven

Bedrijven die bij ons op de Campus komen, hebben iets met elkaar gemeen. Start-up, mkb-bedrijf of corporate onderneming. Los van hun grootte vinden ze circulariteit belangrijk en willen ze innoveren. Wij helpen hen daarbij, op verschillende manieren.

In onze laboratoria doen we onderzoek, in onze Circular Space schalen we op. Regionale mkb-bedrijven die als producent of toeleverancier in de chemie, kunststoffen of biomedische sector actief zijn, kennen ons ondertussen.

Daarnaast vormen we subsidieclusterprojecten met bedrijven. In dit soort ketenprojecten sluiten vaak corporate bedrijven en kennisinstellingen aan. Een voorbeeld van zo’n project is Circular Polymers.

Zelfstandige ondernemers en ambitieuze start-ups helpen we bij het vinden van financiering in de vorm van subsidieregelingen, zodat zij uiteindelijk ook bij ons aan de slag kunnen.

Met bedrijven gaan we het liefst een duurzame samenwerking aan. Ontwikkelingen in ons vakgebied zijn vaak langjarige trajecten. Dan is het prettig om ook voor langere tijd samen op te trekken en samen kennis op te bouwen. Partnerships met bedrijven zijn waardevol, voor ons en onze studenten.

MBO, HBO en WO

Vista College, Zuyd Hogeschool en de Universiteit Maastricht zijn de onderwijsinstellingen van het eerste uur. Studenten uit hun mbo-, hbo- en wo-opleidingen op het gebied van chemie en materialen, hebben in de afgelopen jaren hun weg naar CHILL gevonden. Daarbij koos de opleiding Applied Science van Zuyd Hogeschool er al in een vroeg stadium voor om leerjaar 3 en 4 volledig bij ons onder te brengen. Het bleek een gouden zet.

In 2014 ging het lectoraat Material Sciences van Zuyd Hogeschool van start, met als lector Gino van Strijdonck. Doel van dit lectoraat is om duurzame innovatie op het gebied van polymere materialen mogelijk te maken. Het onderzoek van dit lectoraat vindt in onze laboratoria plaats. Daarbij doen studenten onderzoek in drie lijnen: Sustainable Synthesis and Production, Material Engineering en Biobased Materials.

Lees meer over dit lectoraat
https://www.zuyd.nl/onderzoek/lectoraten/material-sciences

Onderzoek, opstart en opschaling

De link naar de chemie-gerelateerde opleidingen van Zuyd Hogeschool, Vista College en Universiteit Maastricht zal altijd blijven. Tegelijkertijd zoeken we bewust de breedte op. Niet alleen omdat alles binnen de chemie opschuift richting circulariteit en duurzaamheid. Ook omdat we zelf opschuiven en verbreden in de diensten die we bedrijven te bieden hebben.

We zijn niet meer uitsluitend bezig met onderzoek in onze laboratoriumomgeving. Bedrijven zijn met ons meegegroeid en hebben steeds vaker behoefte aan opschaling, om producten in kleine oplages daadwerkelijk te kunnen maken. Die opschaalfaciliteiten bieden wij in onze Circular Space.

Op het moment dat je de stap maakt van laboratorium naar ‘fabriek’, heb je ook kennis en kunde vanuit andere disciplines nodig. Je hebt immers een plant te runnen. Dat doe je samen met o.a. onderhoudsmonteurs, specialisten op het gebied van supply chain en logistiek, economen, IT’ers, product designers en engineers. Je hebt elkaar nodig. CHILL blijft altijd die innovatieve leer-werkomgeving voor studenten. Maar wel voor studenten van een steeds groter wordende diversiteit aan opleidingen en studierichtingen.

Onze concepten en activiteiten

CHILL verbindt onderwijs en bedrijfsleven met een breed scala aan initiatieven. Hieronder tref je een aantal sprekende voorbeelden aan. De concepten en activiteiten van CHILL hebben een belangrijk gezamenlijk kenmerk: ze zijn er niet voor óf onderwijs óf bedrijfsleven, ze zijn ontwikkeld vanuit de gedachte dat alle betrokken partijen er voordeel van hebben door samen op te trekken.