Opschalen in de CHILL Circular Space

Recycling, efficiënter omspringen met grondstoffen en energie, milieuvriendelijk produceren, de reductie van CO2. Het zijn circulariteitsvraagstukken die voor bedrijven en studenten actueel en relevant zijn. Bovendien zitten wij er op de Brightlands Chemelot Campus middenin. De Chemelot-regio wil de eerste Circular Hub van Europa zijn.

Circulariteit klinkt door in de vragen die mkb-bedrijven bij ons neerleggen. Ze willen circulair innoveren en, in het verlengde daarvan, ook steeds vaker kleinschalig produceren. Die opschaalmogelijkheden bieden wij sinds juli 2021 aan in onze CHILL Circular Space. Hier leveren mbo-, hbo- en wo-studenten samen met bedrijven hun bijdrage aan een duurzame, circulaire wereld.

Proeftuin

De Circular Space is een opschaalfaciliteit, uitgerust met alle moderne apparatuur (o.a. 3D printers) die nodig is voor de productie in kleine oplages. De totstandkoming van deze ruimte werd enerzijds aangejaagd door concrete vragen van bedrijven. Anderzijds ook door onze eigen behoefte aan een fysieke proeftuin voor het project Circular Polymers. In dit project werken we samen met een aantal mkb-bedrijven en gesteund door afvalinzamelaar Suez aan de recycling van de PMD-zak. Die proeftuin krijgen we in de vorm van een complete lijn voor mechanische recycling  die een plek krijgt in onze Circular Space.

De eerste projecten in de Circular Space zijn al opgestart. Zo hebben we samen met Blue Plastics een unieke methode ontwikkeld voor het reinigen van gebruikte plastic folies. Tijdens het reinigingsproces worden zowel organische als anorganische vervuilingen (bijvoorbeeld vetresten en lijm) uit de folies gehaald. De gereinigde folies kunnen hierdoor circulair worden ingezet voor dezelfde hoogwaardige toepassing.

CHILL LR 24

You cannot copy content of this page