Een goed idee a.u.b.

In het weekend van 26, 27 en 28 oktober streek in het Center Court van de Brightland Chemelot Campus in Geleen het CHILL Tipis-festival neer. Tijdens dit ‘1001 ideeën | Tipis CHILL@Brightlands event zijn een zestigtal studenten in een interactief en creatief programma aan de slag gegaan met vraagstukken die draaien rondom thema’s als duurzaamheid en recycling.

1001 ideeën | Tipis CHILL@Brightlands

Opdrachtgevers SUEZ en HVC hebben de studenten een aantal relevante vraagstukken voorgeschoteld. Negen groepen studenten met uiteenlopende achtergronden (binnen en buiten het domein chemie en afkomstig uit Nederland en België) hebben in een door CHILL opgezet programma gedurende het weekend naar bruikbare antwoorden gezocht. Een schot in de roos, zo bleek na afloop. Zowel de deelnemende studenten als de opdrachtgevers spreken van een succes dat navolging verdient.

Studenten vormen weekend lang denktank voor recycling problematiek SUEZ en HVC

Raymond Schrevel van SUEZ en Jochem Ballot van HVC waren aanwezig namens de opdrachtgevers. Raymond: “Het is geweldig om zoveel studenten bezig te zien met vraagstukken die ons dagelijks bezighouden. Natuurlijk denken we zelf heel goed na over hoe we bepaalde afvalstromen kunnen verwerken en hergebruiken. Maar de antwoorden liggen niet altijd voor het oprapen. De verfrissende en onbelemmerde kijk van studenten kan dan zomaar tot nieuwe inzichten leiden. Dat is ons wel wat waard!” Jochem vult aan: “Studenten kijken op een bepaalde manier naar de wereld. Daarbij past dat ze zonder gene ideeën spuien. Zij kunnen dingen roepen die ik zelf binnen mijn organisatie niet zo gemakkelijk kan roepen. Bovendien: CHILL heeft een omgeving gecreëerd waar creativiteit tot volle bloei kan komen, samen met een bijpassende methodiek. Dat heeft enorm geholpen. Zoiets is binnen de eigen organisatie vaak veel moeilijker te realiseren.” De studenten zijn minstens zo enthousiast. Jelle, één van de deelnemers zegt daarover: “Het aansprekende van dit festival was dat we op een speelse, interactieve manier uitgedaagd werden uit onze comfort zone te komen. Door de samenstelling van de groepen en de workshops vlogen we deze problematiek veel breder aan. Je lost problemen niet op vanuit één enkele discipline. Daar zijn we achtergekomen en bovendien heeft het goede pitches opgeleverd met prikkelende ideeën.”

Gino van Strijdonk is lector Material Sciences bij Zuyd Hogeschool en medefinancier van het event. Een groot aantal van ‘zijn’ studenten heeft meegedaan. ‘Na dit weekend gaan we een aantal ideeën verder uitwerken en kijken of we ze daadwerkelijk marktgeschikt kunnen maken. Dat traject duurt tot februari 2019. De breedte waarmee de studenten hebben gekeken naar de problematiek is indrukwekkend. Natuurlijk waren er oplossingen die dichtbij de vakinhoudelijkheid van de studenten lag, maar er is bijvoorbeeld ook gekeken naar aspecten als voorlichting en bewustwording. Ze hebben over de grenzen van hun vakgebied gekeken en dat is van ongekende waarde.”

Jolien Paulussen is bij Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL) projectleider van ‘1001 ideeën’. “Het is de eerste keer dat we dit event organiseren, maar ongetwijfeld niet de laatste keer. Het is fantastisch dat 60 studenten in een hele creatieve omgeving een weekend brainstormen en werken aan duurzaamheids- en recycling vraagstukken. Ze zijn het hele weekend bij elkaar geweest en leren enorm veel. Net zo belangrijk is dat onze opdrachtgevers SUEZ en HVC verrast zijn door de uitkomsten van de brainstorm. De studenten hebben zondag hun meest bruikbare idee gepitcht daar zitten verfrissende, nieuwe perspectieven tussen. En er is een dimensie die het event overstijgt. Studenten krijgen dankzij dit soort events ook een stuk regie over hun eigen toekomst. Ze beïnvloeden de wereld waarin zij straks zelf moeten wonen.”

De gepitchte ideeën:

  1. Materiaal van matrassen is moeilijk herbruikbaar omdat dat als ‘vies’ wordt ervaren. Gebruik deze materialen daarom niet op een traditionele manier maar bouw modulaire matrassen die als het ware gepersonaliseerd meegroeien met jouw lijf. De materialen worden dan op een andere manier hergebruikt.
  2. Scheid in hoogbouw afvalstromen in verschillende afvalkokers direct in de keuken. Werk met eenduidige kleuren en coderingen. Zo kunnen ook oudere en allochtone mensen gemakkelijker een bijdrage leveren aan afvalscheiding.
  3. Beïnvloed de beeldvorming rondom textielafval met intensieve voorlichtingscampagnes en educatie. Begin zo jong mogelijk. Verplaats dit afval niet naar derde wereldlanden maar pak het gebruik aan bij de bron.
  4. Maak de gang naar milieuparken aantrekkelijker. Pas het karakter van de parken zodanig aan dat het aantrekkelijker wordt om te gaan. Ontwikkel een ‘recycle voor dummies’ boek om mensen duidelijk te maken hoe je goed afval scheidt.
  5. Creëer een prullenbak waar je alles in kunt gooien maar waar door een analyse systeem afval automatisch wordt gescheiden en via een buizenstelsel wordt afgevoerd. Beloon goede afvalscheiding.
  6. Mensen moeten gemotiveerd worden afval te scheiden. Meet gebruik op individueel niveau en verreken de inzet met de huurprijs. Bouw een app zodat je zelf nauwkeurig kunt volgen hoe goed je bezig bent.
  7. Ontwikkel een apparaat waarbij je kleding invoert en de oorspronkelijke grondstoffen terug krijgt. Maak voor de tussentijd van afvalkleding vezels die te hergebruiken zijn in producten met een lange levensduur.
  8. Werk aan de beeldvorming rondom gerecyclede matrassen. Benadruk niet de duurzaamheid omdat dat als prijsverhogend wordt gepercipieerd. Focus op prijs/kwaliteit.
  9. Minimaliseer het aantal handelingen dat iemand moet doen om van zijn klein afval af te komen. Flying Trash Away is een ophaaldienst van drones die huisafval bij je op komt halen en direct naar de verwerkingslocatie brengt.

“De verfrissende en onbelemmerde kijk van studenten kan zomaar tot nieuwe inzichten leiden.”

Raymond Schrevel, SUEZ

“CHILL heeft een omgeving gecreëerd waar creativiteit tot volle bloei kan komen, samen met een bijpassende methodiek. Zoiets is binnen de eigen organisatie vaak veel moeilijker te realiseren.”

Jochem Ballot, HVC

“Door de samenstelling van de groepen vlogen we deze problematiek veel breder aan. Je lost problemen namelijk niet op vanuit één enkele discipline.”

Jelle, student